Op de Algemene Leden Vergadering van 7 oktober 2016 is tijdens het bespreken van de begroting 2016-2017 besloten om een contributieverhoging, ingaande in het nieuwe seizoen 2017-2018. In deze extra Algemene Leden Vergadering zal er beslist worden over de begroting 2017-2018 en de aangekondigde contributieverhoging.

Pin It on Pinterest