Foam en Beaconsfield Gallery Vauxhall presenteren van 16 mei tot 16 juni 2019 de tentoonstelling Foam Talent 2019, met het werk van een nieuwe generatie beeldmakers.
De talentvolle jonge fotografen zijn geselecteerd door de jaarlijkse Foam Talent Call en hun werk is te zien in Foam Magazine #52, het Talent Issue. De Foam Talent tentoonstelling zal voor het vierde jaar worden getoond in de Beaconsfield Gallery Vauxhall in London, en opent in de week van Photo London.
Met de selectie van deze nieuwe generatie kunstenaars toont Foam haar visie op de diverse – en vaak verrassende ontwikkelingen – in de hedendaagse fotografie. De huidige generatie opkomende fotografen overschrijdt met opvallend gemak de grenzen van het fotografisch medium. Installaties waarbij de beleving van het werk belangrijk is, zijn nu even vanzelfsprekend als de meer klassieke tweedimensionale foto’s. Archiefmateriaal speelt nog altijd een belangrijke rol, evenals complex en langdurig onderzoek.
Foam, Amsterdam. 16/5/2019 t/m 16/6/2019.

Pin It on Pinterest